حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل مجموعه شهرداری در راهپیمایی وحدت بخش روز 17 دی ماه 96