حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری یزد در راهپیمایی 22 بهمن