جلسه معاون خدمات شهری شهرداری یزد با مسئولان حوزه سلامت و خدمات پزشکی جهت تعیین تعرفه جمع آوری پسماندهای عفونی مراکز درمانی

جلسه معاون خدمات شهری شهرداری یزد با مسئولان حوزه سلامت و خدمات پزشکی جهت تعیین تعرفه جمع آوری پسماندهای عفونی مراکز درمانی