• شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با شهردار یزد

جلسه مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با شهردار یزد

 

 در آینده ای نزدیک کرسی نمایندگی یونسکو در یزد ایجاد می شود

با حضور بهمن نامور مطلق مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو در یزد، مقدمات اعطای کرسی نمایندگی  یونسکو به این شهر جهانی فراهم شد.

خبر تکمیلی متعاقبا انعکاس داده می شود.

آدرس کوتاه :