جلسه شورای مدیران شهرداری یزد - سی ام خرداد 96 - در این جلسه از ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته رونمایی شد و همچنین شهردار یزد از طرف پرسنل شهرداری مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.