جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان یزد با حضور سرپرست شهردرای و اعضای ستاد، در سالن جلسات شهرداری یزد