• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه زیبا سازی منطقه دو با حضور نماینده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی

جلسه زیبا سازی منطقه دو با حضور نماینده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد جلسه هماهنگی زیباسازی منطقه دو با حضور نماینده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی، مدیر منطقه و تعدادی از مسئولین منطقه دو برگزار شد.

براساس این گزارش در این جلسه تسریع در رنگ آمیزی سنگ جدولهای جدید معابر اصلی منطقه ، ساماندهی تابلوهای اضافی، بازسازی تابلوهای آسیب دیده و سایر ناهنجاریهای موجود در سطح منطقه دو مورد تأکید قرار گرفت.

برابر توافق انجام شده مقرر شد هر چه سریعترسنگ جدولهای خیابان کاشانی و دیوارهای پیش ساخته جنب معابر اصلی رنگ آمیزی گردد. و همچنین تابلوهای غیر مجاز در خیابان کاشانی جمع آوری ودیوار نویسی های سطح منطقه پاکسازی شود.

بدنه سازی و رنگ آمیزی حصارهای انجام شده در معابر اصلی نیز از برنامه های آتی خواهد بود.

 در این جلسه بر هماهنگی بیشتر سازمان مذکور و منطقه دو تأکید و مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه داشته باشد.