• جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

تخريب يك واحد ساختمان تجاري غير مجاز واقع در بلوار جمهوري

تخريب يك واحد ساختمان تجاري غير مجاز واقع در بلوار جمهوري

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداری یزد در راستاي طرح تشديد برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز، يك واحد تجاري غيرمجاز پس از انجام مراحل قانوني توسط واحد اجرائيات و اماني منطقه يك تخريب شد.

به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه در سال جاري بيش از 10 مورد تخريب بر اساس آراء صادره قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه انجام شده است كه مورد مذكور نيز با عنايت به ساخت و ساز غير مجاز و عدم رعايت اصول فني و شهرسازي و پس از قطعي شدن آراء كميسيون ماده صد و اخطارهاي قانوني تخريب شد.