برگزاری کارگاه عکاسی ویژه روابط عمومی ها

کارگاه عکاسی ویژه روابط عمومی های سازمان های شهرداری یزد برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان با تاریخچه عکاسی و همچنین اصول اولیه کار با دوربین های دیجیتال آشنا شدند. این کارگاه به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار گردید.