برگزاری همایش یک روزه هم اندیشی شورای اجتماعی محلات شهر یزد