• سه‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری جلسه بررسی امور حقوقی شهرداری با حضور شهردار یزد و اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و جمال قضاوتی مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر

برگزاری جلسه بررسی امور حقوقی شهرداری با حضور شهردار یزد و اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و جمال قضاوتی مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر