برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی نشاط، همدلی و سلامت

این جشنواره یکشنبه 12 شهریور ماه با حضور استاندار و سرپرست شهرداری یزد در محله اسکان برگزار شد.