برگزاری اولین جلسه هم اندیشی کارگروه گردشگری

 مهدی جمالی نژاد شهردار یزد در این کارگروه هم اندیشی  گردشگری که با حضور محب خدائی، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و پروفسور جعفری مشاور سازمان جهانی جهانگردی و مسئولین استانی و شهری در پردیس دانشگاه یزد برگزار شد، گردشگری را از محور های توسعه شهری و استانی معرفی کرد.