بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی شهر از بیمارستان دکتر مجیبیان به مناسبت سالروز تشکیل اورژانس در ایران