بازدید سرزده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر یزد از ایستگاه شماره یک آتش نشانی