• شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

انتصاب دبیر و عضو کمیته های تطبیق و تلفیق بودجه سال 97 شهرداری یزد

انتصاب دبیر و عضو کمیته های تطبیق و تلفیق بودجه سال 97 شهرداری یزد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد محمدرضا میرشمسی را به عنوان عضو کمیته تطبیق بودجه پیشنهادی سال 97 و خانم اسدالائی را به عنوان دبیر کمیته های تطبیق و تلفیق بودجه سال 97 شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری یزد معرفی نمود.

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد با توجه به لزوم تشکیل کمیته های تطبیق و تلفیق بودجه سال 97 شهرداری و سازمان های تابعه، مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، محمدرضا میرشمسی را به عنوان عضو کمیته تطبیق بودجه پیشنهادی سال 97 و خانم مرضیه اسدالائی را به عنوان دبیر کمیته های تطبیق و تلفیق بودجه سال 97 شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری یزد منصوب کرد.

 

 

آدرس کوتاه :