• چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

انتخابات اعضای هیأت رئیسه و کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی شهر یزد

انتخابات اعضای هیأت رئیسه و کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی شهر یزد

.