• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

امید فتاحی ـ رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر 11 تیرماه 1397

امید فتاحی ـ رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر 11 تیرماه 1397

آدرس کوتاه :