افتتاحیه دومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان کشور