اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار پاكنژاد وبلوار امام حسين

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و ساخت و سازغير مجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و همكاري واحد اجراي احكام و نيروي انتظامي نسبت به پلمپ دو مورد ساختمان واقعدر بلوار پاكنژاد ـ كوچه منصوري زاده و بلوار امام حسين (ع) روبروي خيابان سجاد اقدام شد.

وي خاطرنشان ساخت: با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرسازي به طور قاطع  برخورد و ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح و با اخذ حكم قانوني، نسبت به پلمپ واحدهاي غير مجاز اقدام لازم به عمل می آید.