• جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اجراي حكم تخريب در منطقه يك

اجراي حكم تخريب در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك، دو فقره راي كميسيون ماده صد مبني بر تخريب سقف شيرواني با خرپاي فلزي اجرا شد.

  به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه يك، در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي، واحد اجراي احكام منطقه اقدام به تخريب سقف شيرواني واقعدر خيابانهاي شريف و خيابان محمودي نموده است.

اجراي اين حكم اقدام عملي در رابطه با نامه شماره 32298 – 14/6/95 معاونت هماهنگي امورعمراني استانداري يزد در خصوص جلوگيري از اجراي سقفهاي شيرواني در كليه ساخت وسازها مي باشد.