• یک‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ابوالقاسم ابوالحسنی ـ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 26 اردیبهشت ماه 97

ابوالقاسم ابوالحسنی ـ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 26 اردیبهشت ماه 97