فراخوان

 

تأمین نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

 

     شهرداری یزد درنظر دارد جهت هوشمندسازی وتسهیل درفرآیند پاسخگویی به پیشنهادهای مردمی و به کارگیری نظرات خلاقانه شهروندان از کلیه شرکت هایی که درجهت تأمین نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها توانایی دارند دعوت بعمل می آید تا رزومه کاری و ویژگی های نرم افزاری را  با رعایت شرایط زیر تا تاریخ10/07/1397 به دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد ارائه نمایند.

نکات و شرایط ارائه رزومه:

- رزومه کامل شرکت به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد.

- پس از بررسی رزومه ها و انتخاب شرکت واجد شرایط از آنها جهت تأمین نرم افزار استعلام برگزار می­نماید.

- در اعلام رزومه کاری مطابق با جدول زیر امتیاز داده می شود:

عنوان

حداکثر امتیاز

ارائه دموی کامل نرم افزار

30

قابلیت های نرم افزار ازجمله : نوع کدنویسی، بستر نرم افزاری، امکان استفاده از طریق وب، نسخه موبایل و پیامک

20

ارائه فرآیند کامل پذیرش، بررسی و پاسخگویی

20

ارائه مستندات راه اندازی در شرکت ها و دستگاههای اجرایی به همراه شماره تماس آنها

20

قابلیت توسعه سیستم های فرآیندی مشابه مثل حمایت از پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی

10

 

 

 

- مراحل ارسال رزومه با رعایت تمام موارد یاد شده در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.

- بر روی پاکت ارسالی نام شرکت و شماره تماس ذکر گردد.

نحوه ثبت نام و ارائه طرح:

-  علاقمندان می توانند طی مدت مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداری و تحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.

- پاکت حاوی رزومه کامل شرکت و ویژگی های نرم

- پاکت حاوی کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای شرکتهای ارائه دهنده رزومه)

 نشانی دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد (حراست): یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد.

تلفن:  ۳۷۲۵۲۰۰۲ – ۰۳۵ داخلی : 214 و 326

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان

ارزیابی، مستندسازی تجربیات و مدیریت دانش در شهرداری یزد

شهرداری یزد درنظر دارد برای استفاده موثر از دانش تولید شده ، با استفاده از شیوه های نوین به تحلیل، ارزیابی و کشف دانش در شهرداری بپردازد، لذا از عموم محققین و متخصصین در این حوزه، دعوت می گردد رزومه کاری اعضاء و همکاران اجرا این طرح را با رعایت شرایط زیر،تا تاریخ 97/6/15 به دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد ارائه نمایند.

نکات و شرایط ارائه رزومه:

- محدوده و قلمرو طرح: شهرداری یزد، مناطق پنجگانه و سازمانهای وابسته  می باشد.

- رزومه کامل مجری و همکاران طرح به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد.

- پس از بررسی رزومه ها و انتخاب مشاورین واجد شرایط از آنها  جهت اجرای طرح استعلام برگزار می­نماید. در اعلام رزومه کاری مطابق با جدویل زیر امتیاز داده می شود:

 

عنوان

امتیاز

طرح های مرتبط در حوزه مدیریت دانش به همراه تاییدیه هر مورد

30

اجرای طرح مدیریت دانش همراه با تولید نرم افزار تخصصی در این حوزه

50

سایر طرح های مطالعاتی مرتبط به همراه تاییدیه هر مورد

20

گواهی دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت دانش هر مورد

10

 

 

- مراحل ارسال رزومه با رعایت تمام موارد یاد شده در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.

- بر روی پاکت ارسالی نام مجری و شماره تماس ذکر گردد.

نحوه ثبت نام و ارائه طرح:

-  علاقمندان می توانند طی مدت مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداری و تحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.

- پاکت حاوی رزومه کامل شرکت

- پاکت حاوی کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای شرکتهای ارائه دهنده رزومه)

 نشانی دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد (حراست): یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد.

تلفن:  ۳۷۲۵۲۰۰۲ – ۰۳۵ داخلی : 226 و 244

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

فراخوان

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاداسلامی واحد یزدبه منظور ارتقای کیفی فضاهای شهر یزد با رویکرد خدمات رسانی و همچنین احقاق حقوق شهروندان ودرراستای تشویق وترغیب طراحان، هنرمندان ومتخصصان حوزه مبلمان شهری وبکارگیری ایده های نو،مسابقه ای تحت عنوان "طراحی مبلمان شهری" ویژه شهر جهانی یزد برگزار نماید.

لذابدینوسیله ازکلیه هنرمندان، طراحان، مشاورین ومتخصصین طراحی صنعتی، معماری وطراحی شهری توانمند دراین امردعوت میگردد طرحها وپیشنهادات خودرادراین زمینه به دبیرخانه فراخوان  ارسال نمایند.

اسناد فراخوان