فراخوان احداث سرویس بهداشتی و رستوران در خیابان قیام

 

 

 

   شهرداری یزد در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی احداث سرویس بهداشتی و رستوران واقع در خیابان قیام، ابتدای کوچه مسجد ملااسماعیل را با شرایط مندرج در اسناد فراخوان به روش " ساخت، بهره برداری برای مدت معلوم و انتقال" اجرا نماید.

لذا متقاضیان دارای توان فنی و مالی در این زمینه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان از روز پنج شنبه مورخ 1396/5/5  به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد و یا پورتال سازمان مراجعه و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ   1396/5/29 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد یاد شده اقدام نمایند.

   نشانی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی: یزد ـ بلوار شهید سید محمد پاکنژاد ـ  بین چهارراه فرهنگیان و سه راه آبنماـ کوچه فاتح.

تلفن: 37256511 

نشانی پورتال  www.mosharekat.yazd.ir

                                                                                       

     مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد

 

 

فراخوان طرح هوشمند سازی  پارکینگ های سطح شهر

 

 

 

شهرداری یزد در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی طرح هوشمند سازی پارکینگ های سطح شهررا به روش " ساخت، بهره برداری برای مدت معلوم و انتقال" اجرا نماید.

لذا متقاضیان دارای توان فنی و مالی در این زمینه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان از روز پنج شنبه مورخ 1396/5/5 به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد و یا پورتال سازمان مراجعه و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ   1396/5/29 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد یاد شده اقدام نمایند.

نشانی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی : یزد ـ بلوار شهید سید محمد پاکنژاد ـ بین چهارراه فرهنگیان و سه راه آبنما ـ کوچه فاتح. 

تلفن: 37256511

نشانی پورتال: www.mosharekat.yazd.ir

                                                                                             مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد