اسناد فراخوان

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

فراخوان

جمع آوری و ثبت اسناد موجود در شهرداری

 

     شهرداری یزد درنظر دارد به منظورجمع آوری، ساماندهی و ثبت کلیه اسناد موجود در شهرداری از شرکت هایی که در این زمینه دارای توانایی و تخصص هستند دعوت بعمل آورد تا رزومه کاری خود را با رعایت شرایط زیر تا تاریخ 97/8/20  به دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد ارائه نمایند.

نکات و شرایط ارائه رزومه:

- رزومه کامل شرکت به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد.

- پس از بررسی رزومه ها و انتخاب شرکت واجد شرایط استعلام صورت می گیرد.  

- در اعلام رزومه کاری مطابق با جدول زیر امتیاز داده می شود:

عنوان

حداکثر امتیاز

داشتن نرم افزار تخصصی با ارائه قابلیت های موجود

30

تعریف مختصری از مفهوم سند و مراحل تشخیص، ثبت و ساماندهی اسناد

40

اجرای پروژه در شرکت ها و دستگاههای اجرایی به همراه شماره تماس آنها

20

پروپوزال آماده شده با موضوع

10

 

 

 

- مراحل ارسال رزومه با رعایت تمام موارد یاد شده در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.

- بر روی پاکت ارسالی نام شرکت و شماره تماس ذکر گردد.

 

نحوه ثبت نام و ارائه طرح:

-  علاقمندان می توانند طی مدت مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداری و تحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.

- پاکت حاوی رزومه کامل شرکت و ویژگی های نرم

- پاکت حاوی کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای شرکتهای ارائه دهنده رزومه)

 

 نشانی دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد (حراست): یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد.

 

تلفن:  ۳۷۲۵۲۰۰۲ – ۰۳۵ داخلی : 214 و 326

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد