نمایش 1 - 20 از 2,975 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 149نمایش 49 - 72 از 460 نتیجه
آیتم در هر صفحه 24
از 20

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب


  • معاونت مالی و اقتصادی
  • معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  • معاونت خدمات شهری
  • معاونت شهرسازی و معماری
  • معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
  • شهرداری منطقه یک
  • شهرداری منطقه دو
  • شهرداری منطقه سه
  • ناحیه تاریخی
  • ناحیه یک منطقه سه
  • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  • سازمان آرمستانها
  • سازمان فاوا
  • سازمان عمران و بارآفرینی فضاهای شهری
  • سازمان مدیریت پسماند
  • سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
  • سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
  • سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
  • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
  • مزایدات، مناقصات
  • شورای اسلامی شهر یـزد
  • امور مشارکتها و سرمایه گذاری
  • ستاد مبشر غدیر
  • آئین نـامه حضـور و غیـاب
  • دفاتر کارگزاری
  • مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به شهرداری (...
  • ضوابط و مقررات اجرای طرح جامع شهر یزد
  • عملکرد سه ماهه اول94
  • عملکردسازمانها سال۸۷
  • عملکرد سال۸۷-(۲)
  • عملکرد سال۸۷-(۱)
  • خدمات ۳۳ساله شهرداری