اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد

 
 
مرتضی شایق
 
رئیس شورا
 
 
 
حمیدرضا مطهریان
 
نائب رئیس شورا
 
 
سیدمحمدرضا مدرسی
 
منشی شورا
 
 
محمدعلی پاکنژاد
 
منشی شورا
 
 
محمدفقیه خراسانی
 
خزانه دار شورا
 
 
 
شیخ عباس زارع
 
سخنگوی شورا
 
 
ملیحه امینی اصل
 
عضو شورا
 
 
وحیدرضا خباززاده
 
عضو شورا
 
 
امیرحسین رادمنش
 
عضو شورا
 
 
مهدی کاشفی زاده
 
عضو شورا
 
 
 
سپنتا نیکنـام
 
عضو شورا
 
 
سیده حمیده وزیری
 
عضو شورا
 
 
 
عزت یادگـار
 
عضو شورا