اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد

 
 
شیخ عباس زارع
 
رئیس شورا
 
 
 
ملیحه امینی اصیل
 
نائب رئیس شورا
 
 
سیدمحمدرضا مدرسی
 
منشی شورا
 
 
مهدی کاشفی زاده
 
منشی شورا
 
 
حجت الاسلام مطهریان
 
خزانه دار شورا
 
 
 
عزت یادگـار
 
سخنگوی شورا
 
 
مرتضی شایق
 
عضو شورا
 
 
وحیدرضا خباززاده
 
عضو شورا
 
 
امیرحسین رادمنش
 
عضو شورا
 
 
محمد فقیه خراسانی
 
عضو شورا
 
 
 
سپنتا نیکنـام
 
عضو شورا
 
 
سیده حمیده وزیری
 
عضو شورا
 
 
سید محمدعلی پاکنزاد
 
 
عضو شورا