نام دفتر

نام مسئول

آدرس

شماره 1

آقای مهدی ورشوی

میدان امام حسین(ع) ـ جنب دفتر شماره 25

شماره 2

آقای محمد حسین ارجمندی

میدان صنعت ـ بلوار آزادگان ـ خیابان معراج

شماره 3

آقای سید حسین اعلایی

میدان شهدای محراب

شماره 12

آقای سیدرضا موهبت

بلوار پاکنژاد ـ خیابان آرزو ـ جنب پارک غدیر

شماره 21

آقای محمدرضا بیکی

بلوار بسیج ـ روبروی ساختمان منطقه 2 شهرداری

شماره 22

آقای بابایی

خیابان آیت ا... کاشانی ـ کوچه اسلامیه

شماره 31

آقای عبدالصمد لطیفی

خیابان فردوسی ـ روبروی ساختمان منطقه سه شهرداری

شماره 32

آقای حمیدرضا تربتی

میدان همافر ـ نبش کوچه داروپخش

مؤسسه کوثر

آقای سیدعلیرضا نبوی زاده

خیابان دهم فروردین ـ روبروی هتل داد