مسعود تاج آبی

 

 كارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 
 
تاريخچه سازمان
اين سازمان در آبان 1383 فعاليت خود را آغاز نموده ودر حال حاضر با 88 نفر نیروی پیمانی، قراردادی و شرکتی  مشغول به فعاليت مي باشد.
 
وظايف سازمان
- ايجاد بانك اطلاعاتي به منظور استفاده در طراحي وبرنامه ريزيهاي شهري وشهرداري
- ارتقاء كمي وكيفي بازدهي سيستم هاي موجودو مورد نياز
- افزايش بهره وري سيستم ها جهت رساندن اطلاعات مورد نيازو در خواست اشخاص ذيربط با استفاده از خدمات ماشيني
- انتشار نشريات مناسب