روز شمار پروژه پل میدان همافر صفر شد

باصفر شدن روزشمار پروژه پل راه آهن میدان همافر دهانه میانی این پل باصرف هزینه ای معادل پنح میلیارد ریال به بهره برداری رسید...

آغاز جابجائی ریل راه آهن میدان همافر

با آغاز جابجایی و بارگذاری ریل راه آهن میدان همافر ، سرعت تکمیل این پروژه افزایش یافت ...

افزایش 260 درصدی قیمت قیر و مشکلات شهرداری یزد

به دلیل افزایش 260 درصدی قیمت قیر ، شهرداری یزد باید به فکر تأمین 60 میلیارد ریال در سالجاری باشد ...

دانشگاه آتشنشانی دریزد تأسیس شد

به منظورارتقاءسطح علمی وعملی پرسنل آتش نشانی ومقابله بهتر با حوادث وحریق ،دانشگاه علمی کاربردی آتشنشانی باسه رشته درسالجاری شروع به کارکرد...

افزایش 15درصدی کرایه مینی بوس های درون شهری

پیشنهاد افزایش 20درصدی نرخ کرایه سرویس های مینی بوسهای درون شهری به میزان 15درصد درشورای اسلامی شهر به تصویب رسید...

افزایش کرایه تاکسی تلفنی ها

کرایه تاکسی تلفنی ها از هردقیقه چهارصد ریال به هردقیقه پانصدریال افزایش یافت...

بازدید ازمنطقه قاسم آبادوملاقات شهرداریزد با اهالی

مهندس سید علی اکبر میروکیلی دربازدیدی از منطقه قاسم آباد باحضور درجمع اهالی به بررسی مسائل ومشکلات این منطقه پرداخت...

بررسي مطالعات پروژه طرح جامع حمل ونقل وترافيك شهر يزد

پروژه مطالعات طرح جامع حمل ونقل ترافيك شهريزد درچهارمين جلسه كميته راهبردي باحضور نماينده وزارت كشور...

تجهیزایستگاههای آتشنشانی یزد به برق اضطراری

درراستای راهبردهای ستاد حوادث وسوانح استان وبه منظور مدیریت بحران برحسب ضرورت ،کلیه ایستگاههای آتشنشانی یزد به سامانه برق اضطراری مجهزگردید...

تقدیر از زنان شاغل درشهرداری یزد

به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه مطهره (س) شهرداری یزد بابرگزاری مراسمی از زنان شاغل دراین اداره تقدیر وتشکر به عمل آورد...
نمایش 3,011 - 3,020 از 3,141 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 315