تأكيد شهردار يزد برعدالت اجتماعي درتوزيع خدمات

مهندس ميروكيلي درمراسم افتتاحيه هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيون هاي فرهنگي، اجتماعي وزيست محيطي شوراي اسلامي كلانشهرها ومراكز استانها...

ميزان اندازه گيري کميسيون فرهنگي نسبت به ديگرکميسيونها سخت ودشوارمي باشد

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي کميسيونهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي شوراي اسلامي کلانشهرها و مراکزاستانها:ميزان اندازه گيري درکميسيون فرهنگي، اجتماعي و...

هفتمين اجلاس کميسيون‌هاي فرهنگي شوراهاي اسلامي کلانشهرها در شهر يزد برگزار شد

هفتمين اجلاس مجمع مشورتي روساي کميسيونهاي فرهنگي ،اجتماعي وزيست محيطي شوراي اسلامي کلانشهرها ومراکزاستانها باحضوراستاندار،اعضاي شوراي اسلامي شهريزدورؤساي کميسيونهاي فرهنگي اجتماعي وزيست محيطي شوراي...

هفتمين اجلاس مجمع مشورتي روساي کميسيون هاي فرهنگي شوراي اسلامي کلانشهرها و مراکز استانها با تصويب 3 طرح پيشنهادي به پايان رسيد

هفتمين اجلاس مجمع مشورتي روساي کميسيون هاي فرهنگي اجتماعي زيست شهري شوراي اسلامي شهر به رياست حجت الاسلام مطهريان نائب رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي زيست محيطي شوراي اسلامي باحضور محمد فقيه خراساني...

برگزاري اجلاس كميسيون هاي فرهنگي شوراهاي اسلامي كلانشهرها

برگزاري هفتمين اجلاس كميسيون هاي فرهنگي شوراي اسلامي كلانشهرها و مراكز استانها در يزد ...

احداث ميدان ابن سينا درمنطقه سه شهر يزد

ميدان ابن سينا درمنطقه سه شهرداري يزد باهزينه 400ميليون ريال به بهره برداري رسيد...

احداث پنج تقاطع ديگر درشهر يزد

شهردار يزددركنفرانس مطبوعاتي بااعلام اينكه پنج تقاطع غيرهمسطح ديگر درسال آينده درشهر ساخته مي شود برتمركز شهرداري دراجراي پروژه هاي اساسي وزيربنائي تأكيد نمود...

شهرداري يزد يكي ازمؤثرترين دستگاهها درتسهيل روند ترافيك شهر است

عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم با برآورد آزادسازي 150 ميليارد ريال وهزينه 58 ميليارد و500 ميليون ريال درروز چهارشنبه بيست ونهم آبان ماه آغاز گرديد...

از 13 آبان حدفاصل ميدانهاي ابوذر تا شهداي محراب مسدود مي باشد

به منظور ادامه ي عمليات پل راه آهن خيابان آيت ا... كاشاني ، حد فاصل ميدان هاي ابوذرتا شهداي محراب از تاريخ 13 آبان به مدت دو ماه مسدود است...

تحول درسايه توكل منشأ خير است

طي حكمي از سوي فرمانده سپاه الغدير استان يزد مهندس محمدرضا نيكونژاد به سمت فرمانده پايگاه شهيدصدوقي (ره) شهرداري يزد منصوب شد...
نمایش 2,891 - 2,900 از 3,058 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 306